NĂNG LƯỢNG GIÓ

Năng lượng gió - nguồn năng lượng xanh - Môi trường Việt Nam

Năng lượng gió là động năng của không khí di chuyển trong bầu khí quyển Trái Đất. Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời.

Quạt năng lượng gió Opto có khả năng phát điện với tốc độ cao, Tuabin gió sẽ chuyển đổi từ động lực của gió thành năng lượng cơ. … Gió thổi qua các cánh quạt và là nguyên nhân làm cho các cánh quạt …

Xem tất cả 11 kết quả

Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 10kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 1kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 200kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 20kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 2kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 300kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 3kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 400kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 500kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 5kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare
Sản phẩm: Turbine Năng lượng Gió Công suất định mức: 600kW Điện áp định mức: 48V Khởi động turbine gió: 3m/s Tốc độ gió ổn định: 10m/s Tốc độ gió tối đa: 45m/s Số lượng tay quạt gió: 3 Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC Nam châm: NdFeB Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C Độ bền: 20 năm
LH:0868.835.156
Thêm vào giỏ
Compare

Xem tất cả 11 kết quả